دوتا جوک بی مزه

( محض رعايت قانون کپی رايت ) ——-> کليه حقوق مادی و معنوی اين جوکها برای farsijoke در !Yahoo محفوظ است . . .

— يارو سکه قديمی عتيقه پيدا ميکنه روش نوشته بوده تاريخ ضرب : ۲۰۰ سال قبل از ميلاد ! ! !‌

— به يارو ميگن ميذاری بچه ات بره دانشگاه؟ ميگه اگه به درسش لطمه نزنه آره ! ! !

همين و والسلام

عروسی

عروسی ابراهيم بود . . .
ديگه از دست رفت . . .

چه خلوت چه راحت . . . کلا با حال بود

اما شهروز نخورده مست بود تکه هايی که اومد کلی کف کرديم….
راستش تو ماشين شب موقع برگشتن مثل اسب خنديديم

عروسی همه تون ايشالا! !‌ ! !

همين و والسلام

رايتر خريدن ما

تهران يه مشت کار کرديم و يه ذره پول جمع شد که يه رايتر بخريم. . .
همينکه رسيديم شيراز و خواستيم به اين انديشه جامه عمل بپوشانيم ، يه قبض موبايل برامون اومد که جامه عمل رو سر تا پا جر داد و رفت. . .

خلاصه اينکه هر وقت ميخواين رايتر بخرين يه دو ماه با موبايل حرف نزنين …..

همين و والسلام