گیر گوگلی

چرا من نمی‏‌تونم عبارت  99999999999999999999999..9999999 رو توی گوگل جست‌وجو کنم؟ نوشته‌های مشابه: نگذاریم سخن بگویند! هنر مولد: تعاریف و تاریخچه‌ای … بیشتر