مباحثه در باب طبیعت یونیکس

شاگردی به استاد Foo گفت: «به ما گفته شده است که شرکتی به نام SCO مالکیت واقعی یونیکس را در اختیار دارد.»

استاد Foo سر تکان داد.

شاگرد ادامه داد: «همچنین به ما گفته شده است که شرکتی به نام OpenGroup مالکیت واقعی یونیکس را در اختیار دارد.»

استاد Foo سر تکان داد.

شاگرد پرسید: «چگونه چنین چیزی ممکن است؟»

استاد Foo پاسخ داد: «به یقین SCO مالک حقیقی کدهای یونیکس است، ولی کد یونیکس خود یونیکس نیست. به یقین OpenGroup مالک حقیقی نام یونیکس است، ولی نام یونیکس خود یونیکس نیست.»

شاگرد پرسید: «پس با این وصف طبیعت یونیکس چیست؟»

استاد Foo پاسخ داد:

«کد نیست. نام نیست. ایده نیست. هیچ چیز نیست. مدام تغییر می‌کند و در عین حال بدون تغییر است.
طبیعت یونیکس ساده و خالی است. و چون ساده و خالی است از توفان هم نیرومندتر است.
بر اساس قانون طبیعت حرکت می‌کند، بی‌رحمانه در ذهن برنامه‌نویس از هم باز شده و گسترش می‌یابد. طرح‌ها و ایده‌ها را شبیه خود می‌کند.
همه نرم‌افزارهایی که می‌خواهند با آن رقابت کنند باید شبیه آن شوند. خالی، خالی، عمیقا خالی و تماما تهی. آری!»

و با شنیدن این سخنان شاگرد به روشنایی رسید.

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *