مباحثه در باب بازگشت به ویندوز

شاگردی چنین گفت: «ما آموخته‌ایم که یونیکس تنها یک سیستم عامل نیست٬ بلکه روشی برای نزدیک شدن به مسایل و حل آنهاست.»

استاد Foo به تایید سر تکان داد.

شاگرد چنین ادامه داد: «پس طریقت بزرگ یونیکس می‌تواند به سایر سیستم عامل‌ها نیز اعمال شود؟»

استاد Foo لختی ساکت ماند و چنین گفت: «در هر سیستم عامل راهی برای رسیدن به طریقت بزرگ وجود دارد٬ به شرطی که بتوان آن را یافت.»

شاگرد ادامه داد: «در مورد ویندوز چه؟ این سیستم عامل از ابتدا بر روی بسیاری از کامپیوترها نصب شده است. و اگرچه غالب ابزارهایش بسیار ابتدایی و ناکارآمد هستند٬ اما استفاده از آنها برای تازه‌کاران ساده است. به یقین کاربران ویندوز هم می‌توانند از فلسفه یونیکس بهره‌مند شوند.»

استاد Foo دوباره سر تکان داد.

شاگرد پرسید: «چگونه خواهد بود اگر ره یافتگان طریقت یونیکس به دنیای ویندوز بازگردند؟»

استاد Foo گفت: «برای بازگشت به ویندوز اما٬ فقط باید آن را بوت کنید.»

شاگرد با سردرگمی چنین گفت: «استاد Foo ٬ اگر این چنین ساده است٬ پس چرا هنوز بسته‌های انحصاری و خراب زیادی در ویندوز وجود دارد؟ نرم‌افزار خوب و کارآمد باید به همراه GUI و رنگهای جذاب نیز ممکن باشد. اما شواهد کمی از وجود آن در دست است. چه بر سر ره یافتگانی که به ویندوز بازگشته‌اند آمده است؟»

استاد Foo پاسخ داد:

«آیینه شکسته دیگر هرگز انعکاسی نخواهد داشت ٬ گلهای از شاخه جدا شده هرگز به شاخه‌ها باز نخواهند گشت.»

با شنیدن این سخنان همه حاضران به روشنایی رسیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.