ای کودن

اخيرا امتحان داريم !!!
احساس ميکنم کودن شدم !!!
امتحان آمار نشستيم مثل ابله ها خونديم و سطح زير منحنی حساب کرديم !!
واريانس و انحراف معيار و ….

امتحان آمار OpenBook فقط تعريفها اومده بود !! در عين حال حداکثر ۱۴ ميگيرم. !!!
گفتم کودن شدم !!!

همين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.