در حاشيه نمايشگاه کتاب

بعد از مدتها سر و کله زدن با زندگی معمولی و روزمره اين دو روز نمايشگاه کتاب خيلی حال داد.
بعد از کلی وقت باز جو فرهنگی گرفتمون ! ! !
کتاب خريدن ! ! ! ديدن اونهايی که کتاب می خرن . . . . .
گر چه تعداد کتابهای مبتذل ( به معنی بی ارزش ! ! ) و تعداد خریدارهاشون و همینطور تعداد ناشران آموزشی ! ! و مشتریهای پشت کنکوریشون هم به شدت زیاد بود.

و اما جالب تر ديدن اونهايی که اين جريانات هيچ تاثيری روشون نداره !
يک نفر تعجب کرده بود که ما چرا ميريم نمايشگاه کتاب.
گفت خيلی برام بی معنيه ! !
کف کردم به خدا.

و اما نکته ناراحت کننده اينکه تمام ناشرهای اختصاصی که دنبالشون ميگشتيم نيومده بودن !
از نشر خاک هيچ خبری نبود. مجله های معماری و شهرسازی رو پيدا نکرديم و . . . . . .

به هر حال خودش يه تنوعی بود.

همين و والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.