نفت

ميگن يه آقايی رفت داروخونه. گفت آقا نفت دارين؟
آقای داروخونه چی گفت آقا تو دارخونه ؟ خوب معلومه نداريم ! ! !
طرف گفت: ای من خرابی کردم به دارخونه ای که نفت نداره ! !‌ !
و بعد تهديدش رو عملی کرد

باز فردا رفت گفت آقا نفت دارين؟
آقای داروخونه چی از ترس عمليات ديروز گفت آره داريم ! ! !
طرف گفت ای من خرابی کردم به داروخونه ای که توش نفت می فروشن ! !‌ !
و بعد تهديدش رو عملی کرد

باز پس فردا رفت گفت آقا نفت دارين؟
داروخونه چی گفت ای آقا تو خرابيتو بکن چکار به اقتصاد جهانی و وزير نفت و … داری؟

حالا من هم اولين روز غير تعطيلات می خوام برم سراغ اين ISP همیار و ببینم نفت دارن یا نه ! ! !‌ شاید واقعا نفتشون تموم شده که سرعتها این طور افت کرده ! ! !‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.