علیه السلام

ما اونقدرها هم که فکر ميکنيم آدمهای عليه السلامی نيستيم ها.
هميشه رفتارهای ناخوشايند مردم رو که ميديدم ميگفتم چطور ميتونن رفتار به اين زشتی و بدی داشته باشن ؟ ؟ ؟ يعنی ممکنه کسی اين کارها رو بکنه ؟ ؟ ؟
بعد ديدم بله ممکنه. به سادگی خود من هم اين کارها رو ميکنم ! ! ‌!
خوبه باز. حداقل فهميدم که خيلی هم آدم صاف و صادقی نيستم. کلی ناراحت کننده بود ولی . . . . . .
اينم در راستای يکی به دو ها و حسادتها ! و کارهای ابلهانه اين يکی دو روزه.

همين و والسلام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.