وياگرا

آقا به خصوصی ترين جنبه زندگی آدم هم کار دارن ! ! ! در مورد خصوصی ترين بخش وجودی آدم هم گير ميدن. اگر ما قرص Viagra نخوايم کی رو بايد ببينيم ؟ اگر نخوايم . . . . . . . .

اون از شوخی اش ولی واقعا اينSpam ها ما رو ديوونه کردن. بر اساس عنوان نامه که فيلتر ميکنيم وسطش کاراکترهای دری وری ميگذارن. مثلا عنوان نامه ميشه :
Vi_ _Ag_ _Ra

هیUnsubscribe ميکنيم دوباره از يه جای ديگه برامونmail مياد. جدی جدی راهی برای خلاص شدن از دست اين نامه ها سراغ ندارين ؟ ؟ ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.