حسودی

شده گاهی به آدمای توی داستانها حسوديتون بشه؟
نه حتی داستانهای ادبی و سطح بالا و . . . . .
به همين آدمای داستانهای معمولی و عامه پسند؟
به يکی مثل آنه شرلی؟ هری پاتر ؟ و . . . .
امروز برای من همچين روزی بود. اعصاب درب و داغون و اوضاع بهم ريخته و . . . .
گاهی اين طوری ميشه ديگه.

همين و والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.