دعا

دعا کنين برای مادری که فقط دو تا پسر داشت و يکيشون توی يه تصادف کشته شد.
دعا کنين برای پسری که تنها برادرش توی يه تصادف کشته شد.
دعا کنين برای زنی که بعد از فقط يک سال زندگی مشترک شوهرش توی يه تصادف کشته شد.
دعا کنين که بتونن صبر کنن.
دعا کنين که . . . .

همين و والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.